Tarieven

Tarieven2018-12-08T11:15:29+00:00

Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2019

U heeft wellicht iets gelezen of gezien over de onvrede die heerst onder de paramedici (Oefentherapeut Cesar/ Mensendieck, Ergotherapeuten, Diëtisten, Fysiotherapeuten, etc.). Dit heeft onder meer te maken met de regels die de zorgverzekeraars aan ons stellen en het daar tegenoverstaande tarief dat zij vergoeden. In 10 jaar is het tarief maar licht gestegen (gemiddeld 6%) terwijl de inflatie sterk is gestegen (in 10 jaar ruim 14%). Zo ook onze onkosten (o.a. door de eisen van de zorgverzekeraars in de vorm van afnemen van verplichte patiënten enquêtes). Daarnaast zijn de eisen aan dossiervorming sterk gestegen wat vaak ten koste gaat van onze behandeltijd. Een voor ons kosten effectief tarief is € 36,00 per behandeling, dit is ons eigen tarief in 2019. Helaas blijven veel verzekeraars met hun tarief zelfs onder
de € 30,-.

Hier onder vermelden wij onze nieuwe tarieven per 1 januari 2019.

Mocht u vragen hebben over deze tarieven of de vergoeding vanuit de verzekeraar, dan kunt u altijd contact opnemen.

Prestatiebeschrijving Prijs
Zitting oefentherapie Cesar/Mensendieck € 36,00
Zitting kinderoefentherapie € 46,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek (inclusief verslag) € 55,00
Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport € 55,00

Onderzoek en intake na verwijs of op eigen initiatief

€ 46,00
Hydrotherapie in Nistelrode € 72,50 (per 10 lessen)
€ 8,50 (per losse les)
Hydrotherapie in Oss en Uden € 42,50 (per maand)
€ 10,50 (per losse les)
Zitting oefentherapie Cesar/Mensendieck aan huis € 52,00
Zitting kinderoefentherapie aan huis € 61,00
Instructie/overleg ouders van de cliënt € 41,00
Niet nagekomen afspraak € 25,00

Verslag rechtsbijstand                                                                                                                   € 80,00

Bovenstaande tarieven gelden indien:

  • u volgens restitutiepolis verzekerd bent;
  • wij geen contract met uw zorgverzekeraar hebben;
  • u geen vergoeding (meer) ontvangt vanuit uw aanvullende verzekering;
  • u de afspraak niet nakomt of niet 24 uur van tevoren heeft afgezegd;
  • eventuele wijzigingen voorbehouden.

Praktijk Oefentherapie Cesar – Gezonder Bewegen is ingeschreven bij KvK onder nummer: 17250853
De medewerkers zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
Praktijk Oefentherapie Cesar – Gezonder Bewegen is lid van de VvOCM