Werkwijze

Werkwijze2017-10-01T15:25:42+00:00

Wanneer u zich bij ons aanmeldt, wordt er een afspraak gemaakt.
Wij streven er naar een afspraak in te plannen op een tijd die u schikt en een locatie waar uw voorkeur naar uitgaat.
Bij die eerste afspraak zal de oefentherapeut uw hulpvraag in kaart brengen en tevens een houding- en bewegingsanalyse verrichten. Aan de hand daarvan wordt een behandeldoel én behandelplan opgesteld. Samen met u zal de komende tijd daaraan veel aandacht worden
geschonken.

Wanneer u wordt doorverwezen door een arts, dan dient u de verwijsbrief mee te nemen naar de praktijk.
Komt u op eigen initiatief dan zal eerst een screening worden gedaan. Mocht daaruit blijken dat er toch aanleiding is uw huisarts in te schakelen voordat de therapie gaat starten, wordt u terugverwezen naar uw huisarts. Wij zullen uw huisarts hiervan op de hoogte stellen.

Bij aanvang van de therapie vragen wij u een identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) mee te nemen. Wij zijn verplicht de gegevens hiervan te administreren.