2024

Bovenstaande tarieven gelden indien:

  • u volgens restitutiepolis verzekerd bent;
  • wij geen contract met uw zorgverzekeraar hebben;
  • u geen vergoeding (meer) ontvangt vanuit uw aanvullende verzekering;
  • u de afspraak niet nakomt of niet 24 uur van tevoren heeft afgezegd;
  • eventuele wijzigingen voorbehouden.

Gezonder Bewegen is ingeschreven bij KvK onder nummer: 17250853
De medewerkers zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
Gezonder Bewegen- Escharen is lid van de VvOCM