Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode en is erop gericht klachten te verminderen en te voorkomen. Door middel van houdingsadviezen en bijpassende oefeningen wordt men bewust gemaakt van het houdings- en beweeggedrag, om vervolgens door gedragsverandering die te optimaliseren.

Mensen lopen, gaan zitten en staan op. Mensen bukken, tillen en springen. Iedereen doet dit op zijn eigen manier, maar niet iedereen gebruikt bij dezelfde beweging dezelfde spieren in dezelfde mate. Al dat bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen houdings- en bewegingsgewoonten. Maar niet al die gewoonten zijn goed voor het lichaam !

Door samen met de therapeut op zoek te gaan naar de juiste balans in verschillende houdingen wordt ervoor gezorgd dat de klachten en de belasting verminderen en heeft men zelf grip op de klacht. Want beter bewegen kun je leren!

Oefentherapie Cesar heeft een aantal unieke punten:

  • oefentherapie is gericht op het hele lichaam en op het optimaal functioneren in het dagelijks leven;
  • een verkeerde houding of beweging kan pijn veroorzaken. Oefentherapie is gericht op het wegnemen van klachten, door het bewust worden en doorbreken van gewoontes in houding en beweging;
  • het bewegingspatroon van de cliënt wordt kwalitatief verbeterd;
  • oefentherapie Cesar is gerelateerd aan dagelijkse bewegingen;
  • men leert beter om te gaan met de klacht / het klachtenpatroon, het te begrijpen en er zelf iets aan te doen;
  • indien van toepassing wordt er advies gegeven op de werkplek. Op deze wijze kan de cliënt het geleerde beter in de praktijk brengen;
  • het uiteindelijke doel is dat de cliënt een juist bewegingspatroon integreert in het dagelijkse leven.