Een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. Je kunt daardoor uit balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. De psychosomatisch oefentherapeut kan u helpen lichaam en geest weer in balans te brengen.

Wat is psychosomatiek?

Psychosomatiek gaat uit van een gezond evenwicht tussen lichaam en geest. Raakt u psychisch overbelast of zit u niet lekker in uw vel, dan is de kans groot dat u ook lichamelijke klachten krijgt. De therapeut helpt u door middel van oefeningen bewust te worden van uzelf, van de spanningen die u voelt en uw lichamelijke reactie daarop. U leert hoe u met uw klachten om kunt gaan en hoe u ze aanpakt.

Stress moet aan en uit kunnen

Stress, iedereen heeft er dagelijks mee te maken. Er is niets aan de hand als je je daarbij goed voelt. Stress is zelfs gezond en is nodig om goed te kunnen presteren, onszelf te motiveren en het beste uit onszelf te halen.
Stress wordt ongezond wanneer de stress niet afgewisseld wordt met ontspanning en herstel. Oftewel stress moet aan en uit kunnen. Zodra er sprake is van teveel of langdurige stress, dreigt het gevaar dat lichaam en geest zich onvoldoende kunnen herstellen, met als gevolg lichamelijke en/of psychische klachten en verminderde prestaties.

Psychosomatische klachten

Stress kan psychisch worden ervaren. Bijvoorbeeld: verminderde concentratie, prikkelbaar zijn, gaan piekeren of problemen hebben met slapen. Stress kan ook lichamelijke klachten geven. Bijvoorbeeld: vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten en ademhalingsproblemen.

Vaak is er een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Wij spreken dan van psychosomatische klachten.
Ook de manier waarop iemand tegen een klacht aankijkt of hoe iemand met problemen omgaat, kan een rol spelen bij het ontstaan van stressklachten. Wij noemen dit een ineffectieve klacht- of probleemhantering, ook wel ineffectieve copingstijl genoemd.

Aanpak

Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen de wal en het schip. Daar waar het gemengde (lichamelijke en psychosociale) problematiek betreft, is de psychosomatisch oefentherapeut bij uitstek bekwaam deze klachten te behandelen. De therapeut biedt een totaaloplossing. De behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek. Dit wordt een integrale aanpak genoemd.

Behandeling

De psychosomatische oefentherapie reikt u nieuwe en verrijkende mogelijkheden aan om uw klacht, uw leven en uw gezondheid positief te beïnvloeden en de oorzaken van ongezonde stress aan te pakken. De therapeut richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning in relatie tot het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. Samen met u gaat de therapeut op zoek naar de oorzaak van uw klacht(en). De behandeling bestaat uit:

  • therapeutische gesprekken, met als doel de problemen helder te krijgen, deze te verwerken, indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren;
  • cognitieve gedragstherapeutische interventie, waardoor u meer inzicht krijgt in uw gedachten, emoties en handelen en leert er beter mee om te gaan;
  • therapeutisch lichaamswerk, door middel van ontspannings-, adem- en aandachtstraining en expressieoefeningen leert u weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen.

Silvia Thyssen is in 2022 afgestudeerd als psychosomatisch oefentherapeut. Naast houding en beweging word er ook naar het verhaal achter de klacht gekeken.