Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Oefentherapie Cesar wordt vergoed door uw zorgverzekering. De mate waarin er wordt vergoed, is afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten en of u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basiszorgverzekering.
Ook moet de praktijk een contract hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Gezonder Bewegen – Escharen heeft een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Kinderen van 0 – 18 jaar hebben recht op maximaal 18 behandelingen per indicatie per kalenderjaar. Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie is in het basispakket opgenomen. Er is geen eigen risico-bijdrage verschuldigd.
Zijn er meer behandelingen nodig, dan kan er eventueel aanspraak gemaakt worden op de aanvullende verzekering.

Oefentherapie Cesar voor volwassenen

Verwijzing door arts / specialist

Indien uw een chronische aandoening heeft, welke voorkomt op de chronische lijst, is er vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk. De eerste 20 behandelingen komen echter op eigen rekening of worden uit uw aanvullende verzekering gehaald.
Bij een chronische aandoening dient er altijd een verwijsbrief aanwezig te zijn.
Indien de therapie vergoed wordt vanuit de basiszorgverzekering, dan wordt er aanspraak gemaakt op uw eigen risico.

Let wel, niet alle chronische klachten vallen onder de chronische vergoeding. Raadpleeg de Chronische lijst om te kijken of uw diagnose daarbij voor komt.

Indien uw diagnose niet voorkomt op de chronische lijst, dan wordt de behandeling vanuit de aanvullende verzekering vergoed.
Bij vergoeding vanuit de aanvullende verzekering wordt er geen eigen risico gerekend.

Directe toegankelijkheid

Ook zonder verwijsbrief kunt u naar de Oefentherapie Cesar.
Ook dan geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.
Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en of u al in huidig kalenderjaar gebruik heeft gemaakt van oefentherapie, fysiotherapie of manuele therapie, krijgt u de behandelingen volledig of gedeeltelijk vergoed.
Raadpleeg zelf uw zorgverzekeraar om te weten tot welk bedrag of voor hoeveel behandelingen u aanspraak kunt maken op vergoeding voor Oefentherapie Cesar.

Geen aanvullende verzekering?

Indien u niet voldoende aanvullend bent verzekerd of uw behandelingen zijn voor betreffend kalenderjaar al opgebruikt, dan komen de kosten op eigen rekening.
Bekijk onze tarieven-pagina voor de actuele kosten per behandeling.