Gezonder Bewegen is aangesloten bij verschillende netwerken en kwaliteitsinstanties: