PRESTATIEBESCHRIJVING PRIJS
Intake en onderzoek (1e afspraak, 25 min.) € 55,00
Intake en onderzoek aan huis (1e afspraak, 25 min.) € 75,00
Intake en onderzoek psychosomatiek (1e afspraak, 25 min.) € 65,00
Intake onderzoek en behandeling (1e afspraak, 50 min.) € 100,00
Intake onderzoek en behandeling aan huis

(1e afspraak, 50 min.)

€ 135,00
Intake onderzoek en behandeling psychosomatiek

(1e afspraak, 50 min.)

€ 118,00
Behandeling oefentherapie Cesar € 45,00
Behandeling psychosomatische oefentherapie € 53,00
Behandeling oefentherapie Cesar aan huis € 60,00
Behandeling psychosomatische oefentherapie aan huis € 70,00
Lange behandeling complexe zorgvraag € 55,00
Lange behandeling complexe zorgvraag aan huis € 75,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek (incl. verslag) € 75,00
Verslag rechtsbijstand € 100,00
Niet nagekomen afspraak € 35,00

Wij versturen onze facturen altijd per e-mail. Indien u dit niet wenst dient u dit op voorhand aan te geven.

Bovenstaande tarieven gelden indien:
⦁ U volgens restitutie polis verzekerd bent;
⦁ Wij geen contract met uw verzekeraar hebben;
⦁ U geen vergoeding (meer) ontvangt vanuit uw aanvullende verzekering;
⦁ U de afspraak niet nakomt of niet 24 uur van tevoren heeft afgezegd.